Sprzedaż części używanych

Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu na Allegro !!!
allegro.pl/listing/user/listing.php


Regulamin sprzedaży części używanych
 
SPRZEDAJĄCY: Dariusz Bałuszyński, Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych,
Boguchwałów 48a, 48-100 Głubczyce NIP: 748-131-74-57; Regon 531738453
 
KUPUJĄCY: Osoba fizyczna lub firma składająca zamówienie na zakup części używanych
 
1. Przedmiotem sprzedaży są używane części, podzespoły, urządzenia pojazdów wycofanych z eksploatacji – zwane dalej „częściami”.
2. Stan techniczny części oraz właściwości użytkowe części wynikają z ich dotychczasowej eksploatacji oraz stopnia zużycia.
3. Części stanowiące przedmiot umowy są identyfikowane za pośrednictwem oznaczeń oraz znaków stosowanych i używanych przez SPRZEDAJĄCEGO.
a) przed zakupem jesteśmy w stanie poinformować kupującego o ewentualnych symbolach danej części, jeśli są one inne lub nie do końca się pokrywają, a kupujący w dalszym ciągu wyraża chęć zakupu części, to kupuje ją na własną odpowiedzialność.
b) należy dokładnie zapoznać się z opisem towaru, warunkami aukcji oraz zamieszczonym zdjęciem. Zdjęcia są oryginalne i przedstawiają towar, który po zakupie będzie państwu wydany.
4. Zamówione części wysyłamy tak szybko jak to tylko możliwe. Jeśli zamówienie zostanie złożone do godz. 11 (w dni robocze) towar wysyłamy tego samego dnia firmą kurierską. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę wysyłamy w poniedziałek.
a) Termin dostawy części do Klienta wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych od daty nadania. Zwykle trwa do 24h od daty nadania paczki. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
- w przypadku sposobu płatności przelewem – od dnia wpływu na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO;
- w przypadku sposobu płatności za pobraniem – od dnia złożenia zamówienia poprzez sposób zapłaty za pobraniem oraz podaniem dokładnego adresu i nr kontaktowego.
b) Zamówione towary można odebrać osobiście w naszym sklepie stacjonarnym pod adresem: Dariusz Bałuszyński, Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych, Boguchwałów 48a, 48-100 Głubczyce.
c) W przypadku zakupu więcej niż jednej części staramy się wysłać wszystko w miarę możliwości jedną paczką/paletą.
d) Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT na zakupiony towar – jeśli chcesz otrzymać fakturę, napisz e-mail z prośbą o jej wystawienie oraz wszystkimi potrzebnymi danymi. Faktura zostanie dołączona do wysyłki. Jeśli nie otrzymamy takiej wiadomości zostanie wystawiony paragon.
e) Koszt wysyłki skrzyń biegów, silników oraz części blacharskich jest orientacyjny i uzależniony jest od wymiarów i wagi towaru, oraz ilości kilometrów.
f) Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie w momencie doręczenia przesyłki zawartości w obecności kuriera, nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną, w przypadku występowania ewentualnych ubytków lub uszkodzeń kupujący jest zobowiązany sporządzić z kierowcą przewoźnika protokół szkody, który będzie podstawą reklamacji.
g) Po odebraniu paczki prosimy o wystawienie komentarza.
4. Jeżeli KUPUJĄCY w terminie 14-dni (lub 10 dni roboczych) od daty odbioru części nie złoży zastrzeżeń do zakupionych części, uważa się że uznał przedmiot sprzedaży za dobry.
5. KUPUJĄCY jest zobowiązany w okresie 14-dni (lub 10 dni roboczych) zbadać część pod względem właściwości użytkowych i technicznych.
6. Nie odpowiadamy za błędy diagnostyczne warsztatów oraz za niefachowy montaż.
7. Reklamacje z tytułu wad wyszczególnionych w opisie nie będą uwzględniane. Uwzględniamy reklamacje jedynie w przypadku ukrytej wady nie wyszczególnionej w opisie. Towar wymieniamy na sprawny lub jeśli nie posiadamy takiego samego modelu zwracamy pieniądze.
8. Zwrot części przez KUPUJĄCEGO może nastąpić tylko w okresie 14-dni (lub 10 dni roboczych) po spełnieniu następujących warunków:
- zwrot części zostanie dokonany łącznie z dowodem zakupu, którym jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO,
- zwracana część zostanie dostarczona do siedziby SPRZEDAJĄCEGO paczką kurierską lub pocztową bądź zostanie dostarczona osobiście przez KUPUJĄCEGO,
-zwracana część będzie znajdować się w stanie nienaruszonym tzn. będzie się znajdować w takim samym stanie jak w dniu odbioru przez KUPUJĄCEGO, w szczególności bez jakichkolwiek oznak wskazujących na ingerencję KUPUJĄCEGO lub osoby trzeciej,
- zwracana część nie została uszkodzona, rozkręcona bądź też nie zostały wymienione jej elementy składowe przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie,
- zwracana część posiada oznaczenia SPRZEDAJĄCEGO umożliwiające jej identyfikację,
9. Koszty i wydatki związane ze zwrotem części obciążają KUPUJĄCEGO, dlatego też zwrot części paczką pocztową lub kurierską może nastąpić wyłączenie bez pobrania należności od SPRZEDAJĄCEGO,
10. Jeżeli KUPUJĄCY spełnił wymagane warunki oraz dokonał prawidłowego zwrotu części, wówczas SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU pobraną cenę za zwróconą część określoną na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze). SPRZEDAJĄCEGO nie obciążają inne wydatki, koszty, nakłady poniesione przez KUPUJĄCEGO związane oraz dotyczące zwrotu części.
11. Jeżeli do czasu upływu okresu próby KUPUJĄCY nie spełnił wszystkich warunków do prawidłowego zwrotu części uważa się, że pomiędzy stronami została zawarta umowa kupna sprzedaży obejmująca zwracaną część. Jeżeli zwracana część znajduje się w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO koszty odbioru części ponosi KUPUJĄCY.
12. Po upływie okresu 14-dni od daty odbioru przez KUPUJĄCEGO; SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży (części) oraz szkody będące następstwem zaistnienia wady fizycznej części.