Złomowanie samochodów

W celu przekazania samochodu do złomowania prosimy o kontakt telefoniczny. Przekazując nam pojazd unikają Państwo opłaty OC od nieużytkowanego auta. Płacimy za przekazane pojazdy do naszej firmy, jak również oferujemy bezpłatny transport auta. Wystawiamy zaświadczenie o demontażu pojazdów, potrzebnego do wyrejestrowania w Wydziale Komunikacji.   

Dokumenty potrzebne do zdania samochodu:
 • dowód rejestracyjny pojazdu, w przypadku gdy dowód rejestracyjny był zatrzymany przez policję, pokwitowanie z policji lub potwierdzona przez wydział komunikacyjny kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
 • osoba oddająca samochód do stacji powinna posiadać imienne upoważnienie, jeżeli występuje w imieniu właściciela,
 • dowód osobisty właściciela pojazdu oraz współwłaścicieli,
 • w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela ( dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela), umowa kupna potwierdzona w urzędzie skarbowym,
 • dokumenty świadczące o spłacie należności wobec banku, jeżeli samochód został objęty zastawem,
 • uregulowana sprawa spadkowa samochodu,
 • jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy przedstawić pisemne upoważnienie dla przedstawiciela firmy,
 • dokument poświadczający przynależność samochodu w przypadku podziału majątku (np. rozwód), lub spraw spadkowych.
Ponadto:
 • pojazd powinien posiadać czytelne znaki identyfikacyjne tj. nr nadwozia, nr silnika,
 • wymagana jest obecność właściciela pojazdu, lub w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel, współwłaściciel lub upoważnienie podpisane przez drugiego współwłaściciela (współwłaścicieli).
Następstwa ze złomowania pojazdu
Po przyjęciu pojazdu do stacji demontażu właściciel otrzymuje:
 • zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu,
 • unieważniony dowód rejestracyjny,
 • unieważnione tablice rejestracyjne,
 • unieważnioną kartę pojazdu (jeśli była wydana).